Kategoria: Gniezno

Środowisko naturalne Gniezna

Gniezno jest miastem leżącym w województwie wielkopolskim. Jego usytuowanie na siedmiu wzgórzach może przywodzić na myśl położenie Rzymu. Stąd też niektórzy starają się porównywać obie te miejscowości. Na wzniesieniach powstały ważne dla społeczności instytucje. Zbudowano katedrę, która dawniej pełniła rolę zamku królewskiego. Świątynia usytuowana jest na Wzgórzu Lecha, najwyższym spośród gnieźnieńskich „pagórków”. Sześć pozostałych wzgórz nisi nazwy: Panieńskie, św. Piotra, Wawrzyńca, Żnińskie, św, Michała oraz Krzyżackie. Na terenie nadleśnictwa Gniezno dominują lasy mieszane, w których występują gatunki podlegające ochronie. Są to na między innymi :lilia złotogłów, widłak jałowcowaty i pierwiosnka wyniosła. To tylko nieliczne przykłady roślin, które wymagają szczególnej protekcji. Również bogata tutejsza fauna zasługuje na kilka słów. Tu także można wyróżnić okazy chronione. Są to takie zwierzęta, jak wydry, krety, nietoperze czy ryjówki, ale także gatunki nielubiane przez ludzi, typu: ropuchy, jaszczurki, padalce. Mimo negatywnego nastawienia do przed chwilą wymienionych, należy je chronić, ponieważ są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu, a ponadto stanowią o różnorodności gatunkowej. Przyjemniejszym tematem są z pewnością ptaki. Można tu zaobserwować takie okazy, jak gawrony, żurawie, gołębie, kruki czy łabędzie. Jak na razie nie stwierdzono zagrożenia ich wyginięciem.

Witaj na moim serwisie turystycznym! Znajdziesz tu wile artykułów o podróżach. Mam nadzieję ze ten blog przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej!

Niezapomniane zjazdy gnieźnieńskie

Pierwszy i historycznie najważniejszy zjazd w Gnieźnie odbył się w 1000 roku. Wtedy to ówczesny cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Otton III wybrał się z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha. Nastąpiło także spotkanie z władcą Polski – Bolesławem Chrobrym. Celem politycznym Ottona było zyskanie sojusznika w osobie władcy Polski przy tworzeniu uniwersalistycznego cesarstwa, które miało obejmować swym zasięgiem znaczne obszary Europy. Spotkanie zakończyło się korzystnie dla obu władców. Chrobry został ukoronowany diademem przez Ottona III, otrzymał także włócznię św. Maurycego. W ten symboliczny sposób cesarz wyróżnił Bolesława wśród innych władców europejskich, dzięki temu gestowi wzrosła pozycja Chrobrego. Najważniejszym jednak rezultatem zjazdu było utworzenie w Gnieźnie metropolii – pierwszej w Państwie Polskim instytucji kościelnej tej rangi. Protekcję nad nowo utworzoną metropolią objął Radzim Gaudenty, który był bratem św. Wojciecha. Kolejnym krokiem było powstanie biskupstw w Krakowie, Poznaniu, Kołobrzegu i Wrocławiu. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii początków Państwa Polskiego. Chrześcijaństwo rozpowszechniało się i umacniało swą pozycję. Kolejny zjazd odbył się po ponad 1000 latach, w 1997 roku. Wziął w nim udział papież Jan Paweł II. Był to cel pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny. Wizyta ta wywołała wiele wzruszeń i pozostawiła pozytywne wspomnienia.

Witaj na moim serwisie turystycznym! Znajdziesz tu wile artykułów o podróżach. Mam nadzieję ze ten blog przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej!

Gnieźnieńskie Święto Głupców

Gniezno, oprócz walorów turystycznych, ma do zaoferowania szeroki wachlarz imprez kulturalnych. Co roku organizowane są festiwale i koncerty. Niektóre z wydarzeń mają nawiązują do historii. Przykładem takiego rodzaju święta jest Festa Fatuorum (Święto Głupców). Idea została zaczerpnięta ze średniowiecza. Wtedy to organizowano je nawet kilka razy w roku. Początkowo miało charakter kościelny, jednak pod koniec wieków średnich zakazano obchodów Festa Fatuorum. Mimo to, niezrażeni ludzie, nadal kontynuowali tradycję. Organizowano zabawy, na kształt dzisiejszych balów karnawałowych, oraz maskarady. Podczas zabawy, w karykaturalny sposób przedstawiano władzę, wyśmiewano nieudolne rządy ówczesnych królów. Pod lupę zastała wzięta nie tylko władza świecka, ale również duchowieństwo. Świętowano głównie na uniwersytetach. Spośród uczestników wybierano króla, który piastował stanowisko władcy. Mógł on „rozporządzać” partycypantami i wydawać prześmiewcze okrzyki. Tłum zabawiali także kuglarze, wędrowni śpiewacy, uliczni aktorzy i wielu innych artystów. Występy i pokazy stanowiły nieodłączną część Festa Fatuorum. W Gnieźnie po raz pierwszy odtworzono to święto w 2004 roku podczas VII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Festiwal umożliwia interakcję między różnymi kulturami, uatrakcyjnia życie zarówno miejscowych, jak i turystów. Mimo że nie jest tak zananą imprezą, jak te odbywające się w większych miastach, przyciąga rzesze zainteresowanych.

Witaj na moim serwisie turystycznym! Znajdziesz tu wile artykułów o podróżach. Mam nadzieję ze ten blog przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej!

Historia Katedry Gnieźnieńskiej

W Gnieźnie nie brakuje zabytków ważnych dla kultury narodu polskiego. Jednym z nich niewątpliwie jest Archikatedra Gnieźnieńska, a dokładnie Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Początki jej istnienia datowane są na IX w. Są to czasy nieznacznie poprzedzające okres chrystianizacji ziem polskich. Katedra była wielokrotnie przebudowywana. Interesującym wydaje się być fakt, że koronowano tu pięciu pierwszych królów Polski. Jest to więc miejsce mogące poszczycić się bogatą historią. Świątynia jest jedną z wizytówek naszego kraju. Ważną częścią bazyliki jest złocona konfesja, znajdująca się w prezbiterium. Warto dodać, iż stanowi ono najstarszą część katedry. We wspomnianej konfesji zostały złożone relikwie świętego męczennika z Czech, zamordowanego podczas próby chrystianizacji Prusów. Stosunkowo niedawno, bo w 1997 roku, relikwiarz został zrekonstruowany na nowo z powodu dewastacji, jakiej uległ podczas grabieży. W świątyni mieszczą się również inne pomieszczenia. Jest ich bardzo wiele, ale najważniejszymi są niewątpliwie kaplice. Każda z nich ma swoją nazwę. Można wyróżnić takie, jak Kaplica Bożego Ciała czy Kaplica prymasa Potockiego. Pierwsza z wymienionych jest miejscem, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament. W pomieszczeniach tych znajdują się mogiły znanych Polaków, takich jak: bp Wojciech Stawowski oraz prym. Ignacy Krasicki (obecnie trumna została przeniesiona w inne miejsce).

Witaj na moim serwisie turystycznym! Znajdziesz tu wile artykułów o podróżach. Mam nadzieję ze ten blog przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej!

Mnogość gnieźnieńskich jezior

Gniezno położone jest w bardzo malowniczej lokalizacji. Znajduje się tu pięć pięknych jezior. Pierwszym z nich jest Jezioro Winiary. Jest to stosunkowo niewielki zbiornik wodny o powierzchni 19 ha, głęboki średnio na 3-4 m. Ciekawostką jest fakt, że od kilku lat trwa akcja zarybiania akwenu. Już teraz można obserwować rezultaty, jakie przynosi to przedsięwzięcie. Karpi i linów, bo o nich tu mowa, jest już sporo i są one coraz bardziej okazałe. Do życia powoływane są kolejne łowiska. Są tu także organizowane turnieje wędkarskie. W sercu Gniezna rozpościera się natomiast Jezioro Świętokrzyskie. Geologicznie rzecz biorąc, klasyfikuje się je jako akwen rynnowy. Z jeziorem sąsiadują, z jednej strony cmentarz, natomiast z drugiej, oczyszczalnia ścieków. Nie jest to więc odpowiednie miejsce na kąpiele czy aktywne spędzanie wolnego czasu. Kolejne jest Jezioro Koszyk, położone w północno-wschodniej części miasta. Warto zaznaczyć, że otoczone jest ono terenami podmokłymi, a szczególnie jego brzegi można scharakteryzować jako grząskie. Gniezno nie jest dużą miejscowością, a jednak na jego obszarze można wyróżnić kilka interesujących. turystycznie, gospodarczo lub przyrodniczo jezior. Także poza granicami miasta znajdują się akweny, na które warto zwrócić uwagę. Są to na przykład:, Jezioro Pyszczyńskie, Jezioro Wełnickie czy jezioro Wierzbiczany. Nie są to tak malownicze obszary, jak na Mazurach, niemniej jednak potrafią zaspokoić gusta mniej wybrednych turystów.

Witaj na moim serwisie turystycznym! Znajdziesz tu wile artykułów o podróżach. Mam nadzieję ze ten blog przypadnie Ci do gustu i zostaniesz ze mną na dłużej!
error: Content is protected !!